Slik lykkes du i et jobbintervju

Slik lykkes du i et jobbintervju

Gode forberedelser er nøkkelen til et vellykket jobbintervju. Her er tips til hvordan du lykkes.

Gode forberedelser er nøkkelen til et vellykket jobbintervju. Her er tips til hvordan du lykkes.

by | 26/05/2020

Det er viktig å gi et godt inntrykk i en søknad

VÆR POSITIV: Førsteinntrykket betyr svært mye og med en positiv holdning så kommer man veldig langt i et intervju.

I et jobbintervju ønsker en arbeidsgiver å finne ut hvordan du er som person, om du vil passe inn i bedriften og om du er motivert for jobben. Husk at du ikke skal i et forhør, men at det er en samtale mellom to likeverdige parter hvor begge parter ønsker at det skal bli en god match.

1. Skaff deg innsikt

 • Les deg opp på bedriften og lær hva bedriften står for. Du kommer langt på vei ved å lese bedriftens hjemmesider og sosiale kanaler. Dersom du får tak i årsrapporten til bedriften, så vil du kunne fordype deg i informasjon om resultat og framtidsplaner.
 • Finn ut av bedriftens målsettinger og hvordan du passer inn i dette. Du må vite hva du kan bidra med for å gjøre bedriften enda bedre. I intervjuet handler det om å snakke om dette.
 • Dersom du har mulighet til å snakke med personer som jobber i bedriften, så vil dette kunne gi deg mye nyttig informasjon om bedriften.
• Les deg opp på bedriften og lær hva bedriften står for. Du kommer langt på vei ved å lese bedriftens hjemmesider og sosiale kanaler. Dersom du får tak i årsrapporten til bedriften, så vil du kunne fordype deg i informasjon om resultat og framtidsplaner. • Finn ut av bedriftens målsettinger og hvordan du passer inn i dette. Du må vite hva du kan bidra med for å gjøre bedriften enda bedre. I intervjuet handler det om å snakke om dette. • Dersom du har mulighet til å snakke med personer som jobber i bedriften, så vil dette kunne gi deg mye nyttig informasjon om bedriften.

2. Øv deg hjemme

 • Det er svært viktig å trene på intervjuet. Det kan du gjøre hjemme. Sett opp en liste med spørsmål du vil kunne få på intervjuet og tren på svarene. Lær deg å svare kortfattet og presist. Se eksempler på spørsmål nede i saken.
 • Øving hjelper deg på flere måter: Du blir trygg på deg selv, du unngår å «prate for mye» i svarene, og du vil fremstå forberedt og klar.
• Det er svært viktig å trene på intervjuet. Det kan du gjøre hjemme. Sett opp en liste med spørsmål du vil kunne få på intervjuet og tren på svarene. Lær deg å svare kortfattet og presist. Se eksempler på spørsmål nede i saken. • Øving hjelper deg på flere måter: Du blir trygg på deg selv, du unngår å «prate for mye» i svarene, og du vil fremstå forberedt og klar.

3. Vær presis og positiv

 • Vær presis: Planlegg å møte opp i god tid til intervjuet. Dersom det skulle oppstå noe uforutsett på veien så har du en god margin å gå på.
 • Vær positiv: Førsteinntrykket betyr svært mye og med en positiv holdning så kommer man veldig langt.
• Vær presis: Planlegg å møte opp i god tid til intervjuet. Dersom det skulle oppstå noe uforutsett på veien så har du en god margin å gå på. • Vær positiv: Førsteinntrykket betyr svært mye og med en positiv holdning så kommer man veldig langt.

4. Fortell om deg selv

 • Et jobbintervju starter nesten alltid med at arbeidsgiveren ber deg om å fortelle litt om deg selv. Bruk rundt ett minutt på det og øv godt på presentasjonen hjemme.
• Et jobbintervju starter nesten alltid med at arbeidsgiveren ber deg om å fortelle litt om deg selv. Bruk rundt ett minutt på det og øv godt på presentasjonen hjemme.

5. Kom med forslag

 • I den videre samtalen under intervjuet så skal du ikke vær redd for å komme med konkrete forslag til hva du kan bidra med for å gjøre bedriften bedre. Kom gjerne med forslag til forbedringspunkter. Dette kan være helt nye tanker og ideer. Det er dette som kan være det som skiller deg fra andre jobbsøkere – at du har konkrete forslag.
 • Forslagene bør være tenkt gjennom på forhånd og de bør være forankret i innsikten du har tilegnet deg om bedriften.
• I den videre samtalen under intervjuet så skal du ikke vær redd for å komme med konkrete forslag til hva du kan bidra med for å gjøre bedriften bedre. Kom gjerne med forslag til forbedringspunkter. Dette kan være helt nye tanker og ideer. Det er dette som kan være det som skiller deg fra andre jobbsøkere – at du har konkrete forslag. • Forslagene bør være tenkt gjennom på forhånd og de bør være forankret i innsikten du har tilegnet deg om bedriften.

6. Forberede spørsmål

 • Et jobbintervju avsluttes nesten alltid med at arbeidsgiveren spør om du har noen spørsmål. Da skal du ha minst ett spørsmål klart. Det viser engasjement og initiativ. Spørsmål rundt lønn, ferie og frynsegoder bør man ikke ta opp i et jobbintervju. Se eksempler på spørsmål lenger ned i saken.
• Et jobbintervju avsluttes nesten alltid med at arbeidsgiveren spør om du har noen spørsmål. Da skal du ha minst ett spørsmål klart. Det viser engasjement og initiativ. Spørsmål rundt lønn, ferie og frynsegoder bør man ikke ta opp i et jobbintervju. Se eksempler på spørsmål lenger ned i saken.

Alle de seks punktene over skal hjelpe deg til å bli tryggere på gjennomføringen av intervjuet. I tillegg må man huske på at alle parter er litt spente i et jobbintervju. Du er nok ikke den eneste som er litt nervøs.

Din tilstedeværelse og hvordan du oppfører deg i jobbintervjuet kan derfor sette stemningen i rommet: Vær forberedt, senk skuldrene og vær deg selv.

Spørsmål du kan bli stilt i et jobbintervju

 • Hvorfor bør vi velge deg? Trekk både frem faglig kunnskap, motivasjonen og personlige egenskaper du mener er viktig i stillingen.
 • Hva er dine sterke sider i en arbeidssituasjon? Fortell hvordan dine sterke sider kommer godt med i jobbsammenheng.
 • Hva er dine svake sider i en arbeidssituasjon? Fortell om et par svake sider som likevel kan være positivt i mange sammenhenger. For eksempel utolmodighet. Det kan både være en negativ og positiv egenskap.
 • Hvordan takler du stress? Her gjelder det å være ærlig. Alle vil kjenne seg igjen. Lar du deg lett stresse opp, kan du si “jeg kan bli stresset i visse situasjoner, men bevarer kontrollen”.
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team? På de fleste arbeidsplasser er det viktig å kunne gjøre begge deler. Fortell hva du foretrekker og hvorfor, men understrek at du ikke har noen problemer med det andre heller.

Spørsmål du kan stille i et jobbintervju

 • Hvordan beskriver dere kulturen i selskapet?
 • Kan dere utdype arbeidsoppgavene i stillingen?
 • Hvordan legger dere til rette for at ansatte kan utvikle seg?
 • Når forventer dere å kunne ansette noen stillingen?

Pass på at det kommer frem at du vet hva jobben handler om, men at du nå vil ha litt mer informasjon.

Viktig å huske på

Ikke mist motet dersom du ikke fikk jobben. Når du ble innkalt til jobbintervju, så vurderte arbeidsgiver deg som kvalifisert til stillingen, og det er et godt signal. Du kan ha gjort et veldig godt inntrykk selv om du ikke fikk jobben.

Husk at det er god trening å gå på jobbintervju og det bringer deg et skritt nærmere drømmejobben.

Lykke til!