Slik finner du jobb

Slik
finner du jobb

De beste tipsene til å finne en jobb og hvordan arbeidsgiver kan finne deg via digital jobbsøking.

De beste tipsene til å finne en jobb og hvordan arbeidsgiver kan finne deg via digital jobbsøking.

by | 28/05/2020

Det er viktig å gi et godt inntrykk i en søknad

VÆR POSITIV: Førsteinntrykket betyr svært mye og med en positiv holdning så kommer man veldig langt i et intervju.

Aijob – digital plattform for karriereveiledning og jobbmatch

Jobbklar tilbyr alle arbeidssøkere å bruke Aijob. Du bruker Aijob i hele karriereløpet mot jobb eller utdanning.

Slik gjør vi det:

  1. Din jobbveileder gir deg tilgang til Aijob slik at du kan opprette en profil.
  2. Du bygger og utvikler profilen din basert på de ferdighetene, egenskapene og erfaringene du har opparbeidet deg gjennom livet, enten i jobb, skole eller på fritiden.
  3. Profilen matches automatisk opp mot både praksisplasser og stillinger hos samarbeidsbedrifter i tillegg til alle åpne stillinger på f.eks NAV, finn.no og arbeidsplassen.no.

1. Din jobbveileder gir deg tilgang til Aijob slik at du kan opprette en profil.

2. Du bygger og utvikler profilen din basert på de ferdighetene, egenskapene og erfaringene du har opparbeidet deg gjennom livet, enten i jobb, skole eller på fritiden.

3. Profilen matches automatisk opp mot både praksisplasser og stillinger hos samarbeidsbedrifter i tillegg til alle åpne stillinger på f.eks NAV, finn.no og arbeidsplassen.no.

I karriereveiledning og læring med jobbveileder brukes Aijob for å samle all relevant informasjon om deg som jobbsøker. Slik kommer du stadig nærmere målet om fast jobb.

Les også: Slik lager du en god CV

Hva er Aijob?

Aijob er en digital plattform for smartere rekruttering og bedre match mellom jobbsøker og arbeidsgiver.

Rekrutteringen er smartere og bedre fordi det skjer ved hjelp av kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er et system sin evne til å tolke data, lære av data, og bruke kunnskapen til å oppnå bestemte mål. I Aijob er målet best mulig rekruttering og god match mellom jobbsøker og arbeidsgiver. Dataen som brukes og tolkes er basert på ulike personer sin historikk innenfor utdanning, jobb, interesser og lignende.

Hensikten med å bruke kunstig intelligens for en jobbveileder er å bruke mer tid på mennesket enn innsamling av informasjon, og tolkning av informasjonen. For en jobbveileder blir Aijob et svært effektivt verktøy som skal styrke arbeidet med jobbmatchen.

I Aijob lager jobbsøkerne sin egen SmartCV. SmartCV supplerer en vanlig CV. Aijob automatiserer denne prosessen ved bruk av en chatbot, det vil si en automatisert spørsmålstjeneste. Den stiller spørsmål, analyserer data og lager en SmartCV.

Jobbveileder lager også en profil for ulike arbeidsgivere slik at en jobbsøker kan matches mot en stilling hos disse.

Aijob er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Hvem kan bruke Aijob?

Jobbsøkere står fritt til å benytte seg av Aijob.

Jobbsøkere som velger å ikke benytte seg av Aijob vil bli fulgt opp og veiledet på tradisjonell måte.

Jobbsøkere som gjerne vil benytte seg av Aijob, men som opplever digitale utfordringer, vil få opplæring og støtte av jobbveileder.