Slik skriver du en god søknad

Slik skriver du en god søknad

En god jobbsøknad er avgjørende for at nettopp du blir plukket ut som en mulig kandidat til stillingen. Det er derfor svært viktig at søknaden er gjennomarbeidet og skiller seg ut fra mengden.

En god jobbsøknad er avgjørende for at nettopp du blir plukket ut som en mulig kandidat til stillingen. Det er derfor svært viktig at søknaden er gjennomarbeidet og skiller seg ut fra mengden.

by | 29/05/2020

Det er viktig å gi et godt inntrykk i en søknad

PÅ VEI MOT DRØMMEJOBBEN: En søknadstekst skal være ryddig, forståelig og ikke for lang.  

En jobbsøknad er sannsynligvis ett av de viktigste dokumentene du skriver i løpet av ditt liv. Dette fordi det er søknaden som avgjør om du blir kalt inn til et jobbintervju. Dersom du ender opp med å få jobben, så er det søknaden som la grunnlaget for det, og ny jobb er en betydelig del av ditt fremtidige liv.

Følg rådene nedenfor, så stiller du sterkt i bunken av søkere til stillingen.

Les også: Slik lager du en god CV

Hovedpunkter i en søknad

I de fleste stillingsutlysninger er det alltid fire punkter som er tatt med:

  • En kort introduksjon av bedriften og stillingen som utlyses.
  • En beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområder for stillingen.
  • En beskrivelse av ønskede kvalifikasjoner til stillingen.
  • En beskrivelse av ønskede personlige egenskaper til stillingen.
• En kort introduksjon av bedriften og stillingen som utlyses. • En beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområder for stillingen. • En beskrivelse av ønskede kvalifikasjoner til stillingen. • En beskrivelse av ønskede personlige egenskaper til stillingen.

En jobbsøknad skal være en besvarelse på utlysningsteksten og utlysningsteksten legger grunnlaget for det du skriver i søknaden din. Derfor er det viktig å lese utlysningsteksten godt. Det er svært viktig at søknadsteksten ikke «bommer på» stillingsutlysningen. I søknaden din bør du ha skrevet noe som omhandler de fire punktene ovenfor.

En søknadstekst skal være ryddig, forståelig og ikke for lang. 

Oppsettet i søknaden

Innledning:

Start jobbsøknaden med en innledning – gjerne med en overskrift som fanger oppmerksomheten. Du trenger ikke skrive at du «søker herved på stillingen» fordi det er åpenbart at du gjør det med søknaden din.

Innledningen bør være en oppsummering av det søknaden din skal handle om. Du bør i korte trekk si hva du tenker om bedriften og hvor du ser for deg at bedriften skal være i fremtiden. I dette perspektivet setter du deg selv og forteller kort hvorfor bedriften bør ansette deg.

Tenk deg at innledningen skal få arbeidsgiver nysgjerrig og lyst til å lese mer om deg og dine tanker.

Hoveddel:

I starten av hoveddelen kan du introdusere deg selv med en kort setning. Hva du heter, hvor gammel du er, hvor du bor og eventuelt sivilstatus. Dette skal ikke ta mye plass i søknaden.

Deretter forteller du kort om din faglige bakgrunn og hvordan dette passer til den utlyste stillingen og arbeidsoppgavene som er beskrevet i stillingsutlysningen. Du trenger ikke gå i detalj i dette avsnittet fordi cv’ en dekker detaljene. Det er viktig å sette din bakgrunn og erfaring i sammenheng med ønskede kvalifikasjoner som er beskrevet i stillingsutlysningen.

Hoveddelen bør i hovedsak omhandle hva du har tenkt å tilføre bedriften og stillingen du søker på. Ta utgangspunkt i utlysningsteksten og skriv dine tanker og mål innenfor arbeidsoppgaver og ansvarsområder som er beskrevet utlysningen. Dersom du kommer med noen konkrete eksempler på hvordan du vil være med å løfte bedriften så viser det at du har engasjement og motivasjon.

Bruk samme ordlyd og begreper som arbeidsgiver har brukt i utlysningsteksten. Det er positivt å anerkjenne bedriftens arbeid og samtidig fortelle hvordan man vil videreutvikle det.

Til slutt i hoveddelen kan man skrive et avsnitt om hvordan man som person vil fungere på arbeidsplassen og hvilke oppgaver man vil kunne ta på seg. Dette er et svar til stillingsutlysningens ønske om personlige egenskaper. Det er viktig å knytte sine personlige egenskaper opp mot konkrete arbeidsoppgaver og ansvarsområder som er beskrevet i stillingsutlysningen.

Avslutning:

Avslutningen kan være en mer personlig avrunding av søknaden.

I store deler av søknadsteksten har du beskrevet dine faglige evner og kvalifikasjoner, derfor er det positivt med avslutning som kanskje omhandler det sosiale og medmenneskelige på en arbeidsplass.

Avslutningen kan «knytte trådene sammen» og lande hele søknadsteksten. Du kan si noe om hva det er som skaper et godt miljø på en arbeidsplass og at du ser deg selv som en positiv ressurs i den sammenheng.

Avslutningen kan sees på som en forlengelse av det du skrev om dine egne personlige egenskaper i selve stillingen, og hvilken sosial verdi bedriften vil få ved å ansatte deg.

Avslutt søknadsteksten med:

«Med vennlig hilsen»

«Ditt navn»

Slik sikrer du kvaliteten

Gjennom hele skriveprosessen med en søknad så er det svært nyttig å sikre at kvaliteten på det du skriver blir best mulig. Her følger noen punkter som du kan ta med i skriveprosessen:

  • Noe av det viktigste du gjør med en jobbsøknad er å sørge for at den ikke inneholder skrivefeil og setningsfeil. Les gjennom mange ganger og luk bort feil. Bruk korrekturfunksjon i skriveprogrammet.
  • Det er fort å lese seg blind på sin egen jobbsøknad. Det betyr at man ikke klarer å se egne skrivefeil og uregelmessigheter i språket. Få en bekjent eller et familiemedlem til å lese gjennom søknaden din og komme med innspill.
  • Start å skrive søknaden i god tid før søknadsfristen. Det er svært viktig å komme i gang med søknaden. Det kan være at du i starten kun skriver ned noen få setninger.
  • I mange tilfeller kan det også være bra å la det du har skrevet ligge litt før du tar det frem igjen. Da vil du kanskje se på det med et nytt blikk.
• Noe av det viktigste du gjør med en jobbsøknad er å sørge for at den ikke inneholder skrivefeil og setningsfeil. Les gjennom mange ganger og luk bort feil. Bruk korrekturfunksjon i skriveprogrammet. • Det er fort å lese seg blind på sin egen jobbsøknad. Det betyr at man ikke klarer å se egne skrivefeil og uregelmessigheter i språket. Få en bekjent eller et familiemedlem til å lese gjennom søknaden din og komme med innspill. • Start å skrive søknaden i god tid før søknadsfristen. Det er svært viktig å komme i gang med søknaden. Det kan være at du i starten kun skriver ned noen få setninger. • I mange tilfeller kan det også være bra å la det du har skrevet ligge litt før du tar det frem igjen. Da vil du kanskje se på det med et nytt blikk.

Viktig å huske på

Det er viktig å understreke at søknadsteksten er dine ord og den skal gjenspeiler deg. Vi håper likevel at disse tipsene gir deg litt hjelp og inspirasjon på veien i søknadsprosessen.

Og ikke mist motet dersom du ikke blir kalt inn til jobbintervju. Husk at det er god trening å skrive søknader og det bringer deg et skritt nærmere drømmejobben.

Lykke til!