Slik lager du en god CV

Slik lager du en god CV

CV står for Curriculum Vitae og betyr «livets løp» på latin. Her får du en oversikt over de vanligste punktene som er med i en CV og hvordan du lager den.

CV står for Curriculum Vitae og betyr «livets løp» på latin. Her får du en oversikt over de vanligste punktene som er med i en CV og hvordan du lager den.

by | 02/06/2020

Det er viktig å gi et godt inntrykk i en søknad

BØR TILPASSES: En CV skal være oversiktelig og ryddig, og den bør også tilpasses stillingen du søker på.

En CV er en oversiktlig og kronologisk fremstilling over dine personalia, utdannelsen din og yrkeserfaring du har. Den kan også inneholde opplysninger om prosjekter, kurs, sertifiseringer og annen relevant erfaring.

I mange tilfeller gir også CV-en opplysninger om språk du behersker, samt tilleggsopplysninger som kvalifikasjoner og interesser du har.

Mange arbeidsgivere bruker digitale cv-løsninger i forbindelse med jobbsøknader og disse kan variere litt i form og innhold.

Det kan også være nødvendig å justere på CV-en din og tilpasse den til jobben du søker.

Les også: Slik skriver du en god søknad

Personalia

Denne delen kommer først i CV-en. Den skal inneholde navnet ditt, postadresse, telefonnummer og epost. Her kan du også skrive fødselsdatoen din, men du vurderer selv om du vil ta med dette.

Yrkeserfaring

Den neste delen kan være yrkeserfaringen din. Det er gjerne dette som en arbeidsgiver er mest interessert i og derfor kan dette komme før oversikten over utdanningen din.

Her skriver du ned tidsrommet/årstallet for hver enkelt jobb, stillingstittelen, navnet på arbeidsgiver og gjerne en kort setning om hva stillingen gikk ut på.

Du fører opp stillingene du har hatt i kronologisk rekkefølge med din nåværende jobb først.

Utdanning

Her gjør du det samme som i delen med yrkeserfaring. Før opp utdanning du har tatt i kronologisk rekkefølge med årstall og måned for gjennomføringen, hva slags type utdanning det er og hvilken skole/studiested/læringsplass du tok faget.

Kurs/sertifiseringer

Dersom du har kurs og sertifiseringer som har betydning for jobb og karriere, så kan du ta det med her.

Sett det opp i kronologisk rekkefølge med tidspunkt for gjennomføringen av kurset eller sertifiseringen, samt tittel på kurset/sertifiseringen og hvor det ble tatt.

Her kan det også være fint å ta med en kort setning som beskriver kurset og sertifiseringens innhold.

Sertifikater

I denne delen er det i hovedsak sertifikater for førerrett av ulike type motorvogn som skal føres opp. 

Annen erfaring

Dersom du har annen relevant erfaring så kan det også tas med i en CV. Det kan for eksempel være ulike typer organisasjonsarbeid. Lag en kronologisk oversikt på samme måte som med yrkeserfaring og utdanning.

Prosjekter

Dersom du også har gjennomført prosjekter som er relevant for jobb så fører du de opp her. Her lager du også en kronologisk oversikt på samme måte som med yrkeserfaring og utdanning.

Språkkunnskaper

En CV inneholder også ofte en del hvor du beskriver språkkunnskapene dine. Her fører du opp hvilke språk du behersker og hvor godt du behersker språkene muntlig og skriftlig.

Du kan gradere språkferdighetene innenfor kategoriene «ingen», «noe», «godt» og «meget godt».

Tilleggsinformasjon

Til slutt i CV-en kan du føre opp andre ferdigheter, kvalifikasjoner og interesser som er relevant for jobb. Her bestemmer du selv hva som er hensiktsmessig å ta med og om det er noe du ønsker å ha med.

Slik sikrer du kvaliteten

Etter du har laget en CV så er det lurt å sikre at kvaliteten på det du har skrevet blir best mulig. Her følger noen punkter som du kan ta med i utforming av CV-en din:

  • Det er svært viktig å sørge for at CV-en ikke inneholder skrivefeil og faktafeil. Les gjennom mange ganger og bruk korrekturfunksjon i skriveprogrammet.
  • Det er fort å lese seg blind på sin egen CV. Det betyr at man ikke klarer å se egne skrivefeil og uregelmessigheter i oppsettet. Få en bekjent eller et familiemedlem til å se gjennom CV-en din og komme med innspill.
  • Start å lage CV-en i god tid før søknadsfristen. Det kan ofte være lettere å skrive en søknad dersom du har CV-en klar. Det er svært viktig å komme i gang med både CV og søknad. I starten kan det være du kun skriver ned noen få deler av CV-en.

Slik sikrer du kvaliteten

Etter du har laget en CV så er det lurt å sikre at kvaliteten på det du har skrevet blir best mulig. Her følger noen punkter som du kan ta med i utforming av CV-en din: • Det er svært viktig å sørge for at CV-en ikke inneholder skrivefeil og faktafeil. Les gjennom mange ganger og bruk korrekturfunksjon i skriveprogrammet. • Det er fort å lese seg blind på sin egen CV. Det betyr at man ikke klarer å se egne skrivefeil og uregelmessigheter i oppsettet. Få en bekjent eller et familiemedlem til å se gjennom CV-en din og komme med innspill. • Start å lage CV-en i god tid før søknadsfristen. Det kan ofte være lettere å skrive en søknad dersom du har CV-en klar. Det er svært viktig å komme i gang med både CV og søknad. I starten kan det være du kun skriver ned noen få deler av CV-en.

Viktig å huske på

Ikke mist motet dersom du ikke blir kalt inn til intervju i en søknadsprosess. Husk at det er god trening å skrive CV og søknader. Det bringer deg et skritt nærmere drømmejobben.

Vi håper disse tipsene gir deg litt hjelp på veien i søknadsprosessen og utforming av CV-en din.

Lykke til!

Viktig å huske på

Ikke mist motet dersom du ikke blir kalt inn til intervju i en søknadsprosess. Husk at det er god trening å skrive CV og søknader. Det bringer deg et skritt nærmere drømmejobben.

Vi håper disse tipsene gir deg litt hjelp på veien i søknadsprosessen og utforming av CV-en din.

Lykke til!