Jobbklar har snudd trenden 

Jobbklar har snudd trenden 

I august skrev Jobbklar ut 13 jobbsøkere hvor 11 av disse gikk videre til jobb, utdanning eller varig tilrettelagt arbeid.

I august skrev Jobbklar ut 13 jobbsøkere hvor 11 av disse gikk videre til jobb, utdanning eller varig tilrettelagt arbeid.

by | 11/09/2020

To personer gir hverandre high five.

GODT SAMARBEID: Jobbklar har snudd trenden med nedgang i formidlinger under koronapandemien. Godt samarbeid mellom jobbveiledere og arbeidsgivere er nøkkelen. 

I juni hadde Jobbklar en formidling på 38 prosent hittil i år. Etter løftet i august ligger Jobbklar på 48 prosent formidling av jobbsøkerne hittil i år.  

– Våren med covid-19 og koronaepidemien var krevende da det i en periode ikke var mulig for våre jobbsøkere å være i praksis, noe som naturlig reduserte muligheter for jobb, forteller leder for inkludering og veiledning i Jobbklar, Thorbjørn Claussen. 

Tettere samarbeid

Etter sommerferien har Jobbklar snudd trenden og kan vise til en positiv utvikling. Claussen mener bakgrunnen for det gode resultatet i august er godt samarbeid, solid jobbing over tid med karriereveiledning og vektlegging av muligheter ute i arbeidslivet 

– Våre dyktige jobbveiledere deler av sin kompetanse og sitt store kontaktnett ut mot arbeidsgivere, og det gir gode resultaterNår det oppstår muligheter i kontakten med arbeidsgivere så formidles det til øvrige jobbveiledere, som igjen benytter mulighetene for andre aktuelle jobbsøkere i tiltaket, forteller han. 

Roser arbeidsgiverne

Claussen roser arbeidsgiverne og understreker at Jobbklar er avhengig av det gode samarbeidet med bedriftene i regionen for å lykkes. Det er samarbeidspartnerne som gir muligheter for den enkelte jobbsøker 

– I tiltaket arbeidsforeberedende trening (AFT) er resultatmålet fra NAV på 50 prosent overgang til arbeid eller utdanning. Vi i Jobbklar arbeider hver dag for å klare å innfri resultatmålet og overgå denne målsettingen, avslutter han 

Fakta om Jobbklar

  • Røtter tilbake til 1971.
  • Totalt 260 ansatte.
  • Formidlet 1240 personer til jobb eller utdanning i 2018-2019.
  • 7 av 10 har gått over i jobb eller utdanning.
  • Nettverk på over 500 bedrifter i regionen.

Fakta om Jobbklar

• Røtter tilbake til 1971.
• Totalt 260 ansatte.
• Formidlet 1240 personer til jobb eller utdanning i 2018-2019.
• 7 av 10 har gått over i jobb eller utdanning.
• Nettverk på over 500 bedrifter i regionen.