God innsats over tid gir gode resultater 

God innsats over tid gir gode resultater

Jobbveiledere som jobber med Arbeidsforberedende trening (AFT) i Jobbklar leverer svært gode resultater om dagen. I januar ble 10 personer avsluttet i AFTtiltaket hvorav syv personer gikk over til jobb og utdanning, og én person gikk over i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

Jobbveiledere som jobber med Arbeidsforberedende trening (AFT) i Jobbklar leverer svært gode resultater om dagen. I januar ble 10 personer avsluttet i AFTtiltaket hvorav syv personer gikk over til jobb og utdanning, og én person gikk over i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

by | 03/03/2021

To personer dulter albuene inntil hverandre.

FANTASTISKE RESULTATER: I løpet av januar og februar har 11 av 16 personer blitt avsluttet i AFT-tiltaket i Jobbklar med positiv sluttgrunn. Illustrasjonsfoto

Jobbklar leverer også gode resultater i februarI februar ble seks personer avsluttet i AFT-tiltaket. To av disse personene gikk over i utdanning, én person gikk over i VTA og én person gikk over i varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTO). 

I løpet av januar og februar har dermed 11 av 16 personer blitt avsluttet i AFT-tiltaket med positiv sluttgrunn. Det utgjør en formidlingsprosent på 68 prosent. Avdelingsleder for Arbeidsforberedende trening i Jobbklar, Jan Martin Nordvik, beskriver resultatene som fantastisk.

– Den enkelte jobbveileder skal ha mye av æren for disse resultatene, men resultatene skapes ikke alene – resultatet skaper vi sammen, sier han. 

Alle bidrar til vekst 

Nordvik berømmer det gode samarbeidet internt i avdelingen og samarbeidet på tvers av avdelinger. Han berømmer også de ulike eksterne bedriftene som bidrar til muligheter og arbeidsplasser. 

– Så er det viktig å trekke frem innsatsen til enkeltmenneskene som er på jobb eller i praksis ved avdelingene i Jobbklar – alle er med å bidra til å skape de gode opplevelsene som gir muligheter og vekst, sier han. 

Ifølge Nordvik er intern praksis, ekstern praksis, samarbeid og velvilje det som skaper et springbrett for den enkelte jobbsøker. 

– Det er veldig gøy å oppleve at springbrettet fører til jobb og utdanning for mange. Jeg er stolt over den jobben som gjøres for å skape tro på ressurser og muligheter i samarbeid med jobbsøkere slik at de får anledning til å ta del i arbeidsliv og utdanning. Det er et svært viktig samfunnsoppdrag, avslutter han.