Hun blir prosjektleder for «Ansettelse som metode» 

Hun blir prosjektleder for «Ansettelse som metode» 

Anne Marit Haslund (52) blir prosjektleder for «Ansettelse som metode». Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Arendal kommune, NAV Arendal og Jobbklar. Haslund starter i august. 

Anne Marit Haslund (52) blir prosjektleder for «Ansettelse som metode». Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom Arendal kommune, NAV Arendal og Jobbklar. Haslund starter i august. 

by | 07/07/2021

Anne Marit Haslund

GLEDER SEG TIL ARBEIDET: Anne Marit Haslund (52) tiltrer som prosjektleder for innovasjonsprosjektet “Ansettelse som metode” i august 2021. Foto: Ingmar Brokka Rike / Jobbklar

I «Ansettelse som metode» ønsker Arendal kommune, NAV Arendal og Jobbklar skape arbeidsplasser for mennesker med ikke dokumentert kompetanse og/eller uten arbeidserfaring.  

Gjennom ordinær ansettelse ønsker de tre aktørene å flytte mennesker fra en passiv ytelse over i lønnet arbeid. For å gjøre dette arbeidet mulig så etableres det et nytt datterselskap i Jobbklar. Datterselskapet skal ha sin inntekt primært fra Arendal kommune og rekrutterer medarbeiderne gjennom NAV Arendal.  

Innovasjonsprosjektet fikk enstemmig tilslutning i Arendal bystyre 27. mai.  

– Det blir viktig å sikre bærekraftig drift og kvalitet slik at selskapet leverer resultater. For å få til det så vil vi samarbeide tett med Arendal kommune for å finne arbeidsoppgaver til selskapet, forteller Anne Marit Haslund.  

Sikre bærekraft 

NAV Arendal er rekrutteringspartner. Anne Marit Haslund og prosjekteierne skal være delaktige i prosessen for å finne menneskene med de talentene de har og mobilisere motivasjon, ressurser og selvbilde.  

– I høst skal vi finne en profesjonell metode å rekruttere medarbeidere på, nettopp for å sikre oss bærekraft i selskapet. Dette er nybrottsarbeid. Rekrutteringen blir avgjørende fordi det er første steg til å bygge yrkesidentitet hos potensielle medarbeidere, utdyper Haslund. 

Unik satsing 

Det er Jobbklar som har hatt oppdraget med å ansette prosjektlederen. Leder for Forretningsutvikling i Jobbklar, Monica Volden Sivertsen, forteller at det var svært viktig å finne den rette kandidaten. 

– Ansettelse som metode er ikke økonomisk motivert alene, men skal hindre uførhet og utenforskap gjennom å løse viktige oppgaver for kommunen. Med Haslund på laget har vi klokketro på å få med lederne i Arendal kommune i arbeidet med å flytte folk fra sosialhjelp til lønnet jobb, sier Sivertsen. 

Prosjektet er også et metodeprosjekt hvor man ønsker å involvere forskningsmiljøer.  

– Dette er en unik satsing. Får vi dette til, vil Arendal bli en foregangskommune. Det er vinn-vinn for alle. Vi ønsker å knytte oss til følgeforskning for å dokumentere om ansettelse som metode har den effekten som alle tre aktørene ser for seg, forteller Anne Marit Haslund.  

Samfunnsøkonomisk lønnsomt 

Påtroppende prosjektleder, Anne Marit Haslund, har bakgrunn fra Arendal kommune hvor hun har jobbet som prosjektleder for Fritidskortet. Haslund har master i psykisk helsearbeid og erfaring fra å drive eget selskap. Hun har også jobbet i Kirkens Bymisjon og bedriftshelsetjeneste.  

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ansette rett person på rett plass. Gjennom selskapet kan fagpersonell i kommunen rendyrke sine kjerneoppgaver, samtidig som ufaglærte mestrer og utfører viktige oppgaver i sin nye jobb, avslutter Monica Volden Sivertsen. 

Monica Volden Sivertsen og Anne Marit Haslund

KLOKKETRO PÅ PROSJEKTET: Leder for Forretningsutvikling i Jobbklar, Monica Volden Sivertsen og påtroppende prosjektleder for “Ansettelse som metode”, Anne Marit Haslund, har stor tro på innovasjonsprosjektet i samarbeid med Arendal kommune og NAV Arendal. Foto: Ingmar Brokka Rike / Jobbklar