Jobbklar AS
Jobbklar AS

Rekruttere trygt fra Jobbklar


Jobbklar finner løsninger som varer over tid og som gir bedriftene reell verdiskaping. Vi har et bredt nettverk av samarbeidsbedrifter – vil du også samarbeide med oss om arbeidstrening?

Hva er fordelene for deg som arbeidsgiver?

 • Du får prøvd ut aktuelle arbeidstakere.
 • Du får redusert kostnadene til opplæring.
 • Du får mulighet til å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet.

Jobbklar sin metode er målrettet arbeidstrening og opplæring i arbeidslivet

 • Vi finner riktig type jobb og stillingsstørrelse for den enkelte jobbsøker.
 • Vi finnner muligheter for videre opplæring og muligheter for fag/svennebrev.
 • Arbeidstrening øker sjansen for at det kan bli et jobbtilbud.
 • Arbeidstrening skaffer referanser til videre jobbsøking.

Hva tilbyr Jobbklar?

 • Gode søkere som vil ut i arbeidslivet.
 • Enkle prosedyrer for arbeidstrening.
 • Kartlegge hva bedriften søker av personell.
 • Avklare forventninger fra arbeidsgiver og jobbsøker.
 • Tilpasset oppfølging av arbeidstrening og opplæringsplan.
 • Løpende kontakt med bedriften i arbeidstreningsperioden.
 • Hjelp til å finne riktige virkemidler og eventuell tilrettelegging i samarbeid med NAV.
 • Yrkesskadeforsikring av kandidaten. Dersom det ikke er mulig vil kandidaten omfattes av Jobbklar sine forsikringsordninger.

Hva er ditt ansvar som bedrift ved arbeidstrening?

 • Følge arbeidsmiljølovens bestemmelser, men med unntak av krav til ansettelse.
 • Gi opplæring i aktuelle arbeidsoppgaver og eventuell opplæringsplan.

Rekruttere trygt
fra Jobbklar


Jobbklar finner løsninger som varer over tid og som gir bedriftene reell verdiskaping. Vi har et bredt nettverk av samarbeidsbedrifter – vil du også samarbeide med oss om arbeidstrening?

Hva er fordelene for deg som arbeidsgiver?

 • Du får prøvd ut aktuelle arbeidstakere.
 • Du får redusert kostnadene til opplæring.
 • Du får mulighet til å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet.

Jobbklar sin metode er målrettet arbeidstrening og opplæring i arbeidslivet

 • Vi finner riktig type jobb og stillingsstørrelse for den enkelte jobbsøker.
 • Vi finnner muligheter for videre opplæring og muligheter for fag/svennebrev.
 • Arbeidstrening øker sjansen for at det kan bli et jobbtilbud.
 • Arbeidstrening skaffer referanser til videre jobbsøking.

Hva tilbyr Jobbklar?

 • Gode søkere som vil ut i arbeidslivet.
 • Enkle prosedyrer for arbeidstrening.
 • Kartlegge hva bedriften søker av personell.
 • Avklare forventninger fra arbeidsgiver og jobbsøker.
 • Tilpasset oppfølging av arbeidstrening og opplæringsplan.
 • Løpende kontakt med bedriften i arbeidstreningsperioden.
 • Hjelp til å finne riktige virkemidler og eventuell tilrettelegging i samarbeid med NAV.
 • Yrkesskadeforsikring av kandidaten. Dersom det ikke er mulig vil kandidaten omfattes av Jobbklar sine forsikringsordninger.

Hva er ditt ansvar som bedrift ved arbeidstrening?

 • Følge arbeidsmiljølovens bestemmelser, men med unntak av krav til ansettelse.
 • Gi opplæring i aktuelle arbeidsoppgaver og eventuell opplæringsplan.

Trenger du arbeidskraft og ønsker å samarbeide med Jobbklar? Bruk kontaktskjemaet nederst på siden.

Ekspertbistand

Jobbklar tilbyr også ekspertbistand ved langvarig og gjentatt sykefravær. 

I samarbeid med NAV blir utgifter til ekspertbistand inntil 20.000 kroner pr sak refundert. 

Les mer om mulighetene med ekspertbistand via linken under.

Kontaktskjema