Ekspertbistand
Ekspertbistand

Vi hjelper deg


Jobbklar tilbyr ekspertbistand ved langvarig og gjentatt sykefravær. 

Hva er ekspertbistand? 

 • Ekspertbistand er en tilskuddsordning i IA-avtalen hvor formålet er å forebygge og redusere sykefravær. 
 • Eksperten er en nøytral part som kan se på utfordringene med nye øyne. 
 • I samarbeid med NAV blir utgifter til ekspertbistand inntil 20.000 kroner pr sak refundert. 

Hvem kan motta ekspertbistand? 

 • Tilbudet omfatter alle bransjer og virksomheter. 
 • Tilbudet brukes i enkeltsaker. 

Hvorfor benytte seg av ekspertbistand?

 • Tett samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker. 
 • Eksperten kan bistå med kartlegging av arbeidsplassen, gjøre en arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering (Ergonomisk, fysisk, psykososialt og organisatorisk). 
 • Benytter anerkjent kartleggingsverktøy for kartlegging av styrker, interesser, evner, verdier og preferanser sett i et 24 timers perspektiv. 
 • Eksperten kan veilede arbeidstaker til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet på tross av helseutfordringer – enten på eksisterende arbeidsplass, eller bistå med å finne ny karriereretning. 

 Rapportering og etikk

 • Ekspertbistanden skal ende opp med en rapport til arbeidstaker og arbeidsgiver, med kopi til NAV.
 • Rapporten skal ikke inneholde informasjon om diagnose eller andre medisinske forhold.
 • Arbeidstaker, som også skal motta et eksemplar av rapporten, skal være kjent med innholdet og godkjent rapporten før den sendes arbeidsgiver og med kopi til NAV.
 • Ekspertbistand er en gjensidig konfidensiell prosess mellom partene, dvs. arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fra “Ekspertbistand – bransjestandard” av Arbeid & Inkludering, NHO

Vår kompetanse

Jobbklar har kompetanse på forebygging, tilrettelegging og arbeidsinkludering. Vi er en nøytral bidragsyter i løsningsarbeidet. 

 • Arbeidsplassvurdering ved ergoterapeut. 
 • Tilretteleggingskompetanse. 
 • Kompetanse på relasjon i arbeidsmiljøet. 
 • Kompetanse på vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger. 
 • Kompetanse på endring i arbeidslivet. 
 • God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet. 
 • Kunnskap om aktuelle lovverk 
 • Inkluderingskompetanse. 
 • Karriereveiledningskompetanse. 

Ta kontakt: 

Marit Ruthjersen Woie 

 • Epost: mrw@jobbklar.no 
 • Telefon: 98 87 02 65 
 • Utdannet ergoterapeut med videreutdanning i HR- og organisasjonsutvikling. 
 • Lang erfaring fra forebygging, helsefremming og inkludering i arbeidslivet. 

Last ned brosjyre: Klikk her

Jobbklar ekspertbistand brosjyre

Du kan også bruke kontaktskjemaet nedenfor dersom du vil vite mer om ekspertbistand. 

Kontaktskjema