Styre og eiere
Styre og eiere

Styre og eiere


Jobbklar Norge AS er et konsern som består av datterselskapene Jobbklar AS og Jobbklar Utvikling AS.

Jobbklar er lokalisert i Arendal, Risør og Åmli. 

Eierstrukturen er som følger:

 • Arendal kommune 61,66 %
 • Agder fylkeskommune 22,53 %
 • Risør kommune 10,37 %
 • Tvedestrand kommune 1,50 %
 • Froland kommune 2,00 %
 • Grimstad kommune 0,68 %
 • Åmli kommune 0,53 %
 • Vegårshei kommune 0,42 %
 • Gjerstad kommune 0,32 %

Styret 2020 består av:

 • Morten Kraft (styrets leder)
 • Tove Hansen (nestleder)
 • Anders Kylland (styremedlem)
 • Inger-Lene Håland (styremedlem)
 • Arild Windsland (styremedlem)
 • Dag Eide (ansattes representant)
 • Berit Songe (ansattes representant)
Eierstruktur

Eierstrukturen er som følger:

• Arendal kommune 61,66 %
• Agder fylkeskommune 22,53 %
• Risør kommune 10,37 %
• Tvedestrand kommune 1,50 %
• Froland kommune 2,00 %
• Grimstad kommune 0,68 %
• Åmli kommune 0,53 %
• Vegårshei kommune 0,42 %
• Gjerstad kommune 0,32 %

Styret

Styret 2020 består av:

• Morten Kraft (styrets leder)
• Tove Hansen (nestleder)
• Anders Kylland (styremedlem)
• Inger-Lene Håland (styremedlem)
• Arild Windsland (styremedlem)
• Dag Eide (ansattes representant)
• Berit Songe (ansattes representant)

Lykkeønskning fra
ordfører og styreleder

Lykkeønskning fra ordfører og styreleder video