Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for karriereveiledning


I møtet med andre mennesker har vi et etisk ansvar. Det er spesielt viktig når du får karriereveildning. For å lykkes med dette har Kompetanse Norge utviklet tolv etiske retningslinjer.

Alle som gir karriereveiledning i Jobbklar følger disse retningslinjene.

Hvorfor gjør vi det?

  • Du skal som jobbsøker være trygg på at du får karriereveiledning på et felles etisk verdigrunnlag.
  • Jobbveilederne reflekterer over sine møter i karriereveileding, reflekterer og lærer av de sammen.
  • Økt bevissthet og åpenhet om etiske utfordringer i karriereveiledning er et viktig utgangspunkt for å få både økt fokus, bedre refleksjon og mer diskusjon om hva som er god etisk praksis.
  • Vi gir deg et etisk løfte som skal sikre at du er trygg og at vi gir karriereveiledning av beste kvalitet.
• Du skal som jobbsøker være trygg på at du får karriereveiledning på et felles etisk verdigrunnlag.

• Jobbveilederne reflekterer over sine møter i karriereveileding, reflekterer og lærer av de sammen.

• Økt bevissthet og åpenhet om etiske utfordringer i karriereveiledning er et viktig utgangspunkt for å få både økt fokus, bedre refleksjon og mer diskusjon om hva som er god etisk praksis.

• Vi gir deg et etisk løfte som skal sikre at du er trygg og at vi gir karriereveiledning av beste kvalitet.

Du kan lese om retningslinjene her: Etikk