Jobbklar virksomheter
Jobbklar virksomheter

Moltemyrskogen barnehage


Moltemyrskogen barnehage er en privat barnehage og ligger ved Moltemyr skole i Arendal. Barnehagen har barns språkutvikling og omgang i et flerkulturelt samfunn som hovedområde.

Det er en moderne barnehage med temarom som er tilpasset læringsmålene. Uteområdene innbyr til naturlig til aktivitet for barn i alle aldre. Barnehagen har 71 plasser.

I tillegg til den ordinære bemanningen i virksomheten så jobber det mennesker i barnehagen som er søkt inn via NAV. Det kan være personer som tar et opplæringsløp med fagbrev som mål, andre medarbeidere avklarer arbeidsevnen med tanke på annen type jobb, mens andre prøver ut barnehage som en mulig yrkesvei å satse videre på.

Les mer om Moltemyrskogen barnehage