Jobbklar virksomheter
Jobbklar virksomheter

Montasje


Ved Montasje monteres og pakkes det for lokale aktører.

Dette arbeidet gir mange mennesker en trygg og meningsfull arbeidsdag og det gir verdiskaping i lokalsamfunnet.